Sản phẩm thùng ghế                                                                         Sản phẩm rương đựng đồ

KT: L830mm x W430mm x H660mm                                              KT: L850 x D530 x H550mm

MSP: TG4025                                                                                 MSP: GĐĐ1430

Giá: 845,000 vnd                                                                           Giá: 910,000 vnd

      

Kệ đựng sách                                                                             Ghế ngồi trẻ em

KT: D540 x W760 x H915mm                                                   KT: W295 x D320 x H610mm

MSP: KĐ5000                                                                            MSP: GNTE3003

Gía: 845,000 vnd                                                                         Giá: 195,000 vnd

          

Sản phẩm thùng ghế                                                               Sản phẩm thùng ghế

KT: L830 x D390 x H710mm                                                KT: L830 x D390 x H400mm

MSP: TG1414                                                                        MSP: TG1413

Giá: 780,000 vnd                                                                    Giá: 715,000 vn

          Sản phẩm ghế trẻ em

          KT: W350 x D320 x H320mm

         MSP: GTE9005

         Giá: 130,000 vnd

 

* SẢN PHẨM MÂY, TRE *

              Sản phẩm Chậu hoa                                                       Sản phẩm Chậu hoa

MSP: CHM01                                                                MSP: CHM02

Giá: Call                                                                         Giá: Call

 

            

Sản phẩm Chậu hoa                                                       Sản phẩm Chậu hoa

MSP: CHM03                                                               MSP: CHM04

Giá: Call                                                                         Giá: Call

 
                
Sản phẩm Chậu hoa                                                       Sản phẩm Chậu hoa

MSP: CHM05                                                               MSP: CHM06

Giá: Call                                                                         Giá: Call

 

              

Sản phẩm Chậu hoa                                                       Sản phẩm Chậu hoa

MSP: CHM07                                                               MSP: CHM08

Giá: Call                                                                         Giá: Call