Khay đựng gia vị

Khay đựng gia vị làm bằng gỗ thông, MSP: KĐGV01Khay đựng gia vị làm bằng MDF Veneer thông, MSP: KĐGV02
Giá: Call