Khay đựng gia vị

Khay đựng gia vị làm bằng MDF Veneer thông, MSP: KĐGV02Khay đựng gia vị làm bằng gỗ thông, MSP: KĐGV01
Giá: Call