Khay đựng kính

Khay đựng kính làm bẳng gỗ thông, MSP: KĐK02Khay đựng kính, Chất liệu: gỗ thông, MSP: KĐK01
Giá: Call